وقتی انتخاب می‌كنيد كه از زندگيتان لذت ببريد ديگر مهم نيست چه حرف‌ها و نظرات‌ منفی‌ای در موردتان گفته می‌شود.
‏در اينصورت بازهم شادی و خوشبختی را پيدا می‌كنی چون شادی به اينكه كجا هستی ربطی ندارد، به كسی كه هستی مربوط می‌شود.

#ريچل_هاليس
🍁🍁🍁
@sitaco