سلام
وقت بخیر
🔸بنابر اعلام # سازمان _ ملی _ پرورش _استعدادهای_درخشان

در آزمون ورودی سمپاد #پایه_هفتم، از ۱۰۰ سوال آزمون، ۳ سؤال مسأله دار حذف و ۱۰ سؤال مسأله دار با دو گزینه صحیح باقی ماندند و در آزمون ورودی سمپاد #پایه_دهم، از ۱۰۰ سوال آزمون، ۸ سؤال مسأله دار حذف و ۲ سوال مسأله دار با دو گزینه صحیح باقی ماندند.
جهت اطلاع شرکت کنندگان عزیز …