🔺کاهو ؛ خواص و نکات مصرف:

🔸توصیه می‌شود برای مقابله با گرمی و خشکی تابستان کاهو بخورید!

🔸کاهو ملین، خواب آور، صاف کننده خون و دارای طبیعت سرد و تر است. مصرف کاهو به همراه سکنجبین یکی از بهترین خوراکی ها در اعتدال و لینت مزاج است.

🔸البته توجه کنید که مصرف کاهو همراه غذا نفخ به همراه دارد که با اندکی زیره رفع میشود.

🔸برای گرفتن سردی کاهو، مصرف اندکی زیره، پونه و نعناع توصیه می‌شود.

🍏@clinic_sonati