🔺مصرف گوشت شترمرغ دارویی برای برخی بیماری‌ها

🔸مصرف گوشت شترمرغ به افرادی که دچار اضافه وزن هستند، برای فلج، سستی و خواب رفتن اعضا، درد مفاصل، سیاتیک، نقرس و بیماریهای سرد رحمی مفید است.

🍏@clinic_sonati