دوستت دارم؛
چونان مردی که عاشق زنی‌ست
که هیچگاه لمسش نکرده،
فقط برایش نوشته است
و چند عکسش را نگاه می‌دارد…

– چارلز بوکوفسکی

@Hakime_sokhan