برای من هیچ اهمیتی ندارد که دیگران مرا باور کنند یا نکنند.فقط می ترسم که فردا بمیرم و هنوز خودم را نشناخته باشم…

👤 #صادق_هدایت📚🖇

@hakime_sokhan