‏بابام خبر تغییر جنسیت محمدرضا فروتن رو که شنید از ناراحتی یه سیگار گذاشت رو لبش بهم گفت فندک داری؟ گفتم نه، زنگ زد به فروتن گفت نقشه شکست خورد خبرو تکذیب کن

😂 @tehronia 👈دهکده ایرانی