🧿
🐼روسري نخي طرح پاندا
🐼قواره ١٤٠
🐼سبك و خنك
🐼ايستادگيش خوبه
💰قيمت : ٧٨٠٠٠ تومان
🛵ارسال رايگان

🛒نحوه سفارش:
عكس مورد نظرتون را به آیدی ما ارسال کنید