مثلث جادویی موفقیت

دست به هر کاری می زدم شکست میخوردم. حتی کارهای کوچک. به این فکر افتادم که برم پیش یکی آشناهامون. او یک کارآفرین موفق و معروف بود. سه تا کارخانه بزرگ داشت و همچنین یک موسسه خیریه محبوب و معتبر.
از دفترش وقت گرفتم.
به او گفتم عاجزانه دنبال کار میگردم و پیدا نمیکنم یا اگر دست به کاری میزنم موفقیت آمیز نیست و شکستهای خودم را برایش توضیح دادم.
او جمله ای را به من گفت که هنوز در خاطرم هست: عاجزانه دنبال کار نگرد شادمانه جستجویش کن!
انسان نباید با ناراحتی و ناامیدی و بدبینی در جستجوی موفقیت باشد.

کمی مکث کرد و گفت رمز موفقیت در سه چیز است:
۱- آنچه را که میخواهی در ذهنت تصور کن و آن را امیدوارانه از خدا بخواه. دعا تاثیری شگرف بر هستی دارد.
۲- با خرسندی و خوش‌بینی دست به اقدام بزن. نوع احساس قبل از انجام هر کار بسیار مهم است چون همین احساس، آینده را رقم میزند.
۳- پیشاپیش و قبل از دسترسی به موفقیت، سپاسگزاری خود را شروع کن. انگار که خواسته خود را پیشاپیش ستانده‌ای!

وقتی با احساس خوب دنبال چیزی میگردی نتیجه آن با زمانی که احساس بد داری بسیار متفاوت است. خرسندی راز بزرگ موفقیت است. اما اشتباه اینست که همه انتظار دارند پس از پیروزی، احساس خوشایندی داشته باشند. مشکل تو گفتاری است که بکار میبری و بعد آنها تبدیل به افکارت میشوند و بعد با آنها مواجه میشوی. کلمات و افکار ما دقیقا مانند نقشه یک ساختمان هستند که پیشاپیش کشیده میشوند و بعدا تبدیل به ساختمان واقعی میشوند.

کمی گیج شده بودم. هیچ وقت این گونه به زندگی و موفقیت نگاه نکرده بودم. فکر میکردم که شادمانی و سپاس فقط برای بعد از موفقیت است. او هم بُهت‌زدگی من را در چشمانم می‌دید. یک نوشیدنی به من تعارف کرد…
هنگامی که از او جدا می شدم گفت، پس یادت نرود: قبل از هر کاری: نیایش امیدوارانه، جستجوی خوش بینانه و سپاس گزاری شادمانه. بقیه کارها هم بر عهده کائنات!
دم در داشتم می رفتم که بهم گفت راستی! این ها برای قبل از موفقیت نیست ها، بعد از موفقیت هم این سه را تکرار کن: نیایش، جستجوی موفقیت بعدی و سپاس بابت موفقیت قبلی.

👤به قلم دکتر احمد حلت

@daramadyek