کاریکاتور دردآور در پی برخورد موشک با هواپیما 🖤🏴

@tabriiz_man