همه‌ی‌ آن‌هایی که مرا می‌شناسند
می‌دانند چه آدم حسودی هستم؛
و همه‌ی آن‌هایی که تو را می‌شناسند…
لعنت به همه آن‌هایی که تو را می‌شناسند !

#نزار_قبانی

@baghe_ayene