با نهایت تاسف وتاثر در گذشت مادر مهربان حاجیه خانم ولی زاده را خدمت خانواده محترم فروهی تسلیت عرض می نمایم خداوند روحش را شاد وبه خانواده محترم صبر عنایت فرماید . ازطرف ابوالفضل آل سلیمان