سبد دارايي را چگونه بچينيد( ده مقاله – مقاله اول )

✍️محمد حسين اديب

كساني كه اصول صد گانه ذيل را در چيدمان سبد دارائي رعايت نكنند استفاده از مطالب ما باعث زيان آنها ميشود، بدون رعايت اين صد نكته از مطالب ما استفاده نكنيد.

يك – فقط وقتي يك مسكن داريد وارد سود گيري از اقتصاد شويد ، تنها خانه ي خود را نفروشيد و با پول آن وارد بورس شويد .

دو- هر گز وارد شغلي كه حداقل شش ماه زير نظر يك آدم موفق در آن رشته كار نكرده باشيد ، نشويد .

سه – هميشه سه منبع درآمد داشته باشيد يا سبد دارايي شما در سه بخش مختلف باشد ، همه دارايي شما در مسكن نباشد ، يا همه دارايي شما در طلا نباشد ، يا همه دارايي شما سهام نباشد .

چهار – با بيش از پنجاه درصد سبد دارايي خود وارد يك بخش نشويد ، بيش از پنجاه درصد سبد دارايي شما مسكن نباشد يا بيش از پنجاه درصد سبد دارايي شما طلا نباشد .

پنج – به اميد موفقيت در بازار هاي سفته بازي ، شغل خود را از دست ندهيد.

شش – با بيشتر از ٢٠ درصد دارايي خود وارد امور پرريسك نشويد ، امور پرريسك يعني انتظار بازده بالا در كوتاه مدت و بيم زيان بالا در ميان مدت ، اگر تصور مي كنيد خريد سهمي ٥٠ درصد در يك ماه سود دارد با بيش از ٢٠ درصد دارايي خود وارد آن نشويد چون ممكن است تله باشد براي بالا كشيدن ثروت شما .

هفت – بانكها كه ورشكست شوند نه براي مسكن خوب است ، نه براي دلار، نه براي سهام و نه براي طلا !؟.

هشت – دارايي خود را بگونه اي مديريت كنيد كه پس از ورشكست شدن بانكها( حركت اصلاحي بانكها ) نگوييد چه كسي فكرش را مي كرد ، حركت اصلاحي يعني اينكه بانكها دارندزيادي به مردم سود سپرده مي دهند و بخشي از آن را از سپرده گذاران كلان پس مي گيرند، حركت اصلاحي بانكها در جهان شامل سپرده گذار خرد نميشود ٥٢ درصد سپرده ها به چهار صد هزار خانواده تعلق دارد سپرده گذار كلان يعني اينها، اين چهار صد هزار خانواده بايد ماليات سپرده خود را بدهند حركت اصلاحي بانكها تسويه حساب مالياتي با اين چهار صد هزار خانواده است !؟ .

هشت – با بيش از ٢٠ درصد دارايي خود وارد رشته اي نشويد كه سود شما از محل زيان ديگري تامين ميشود ( مثل سپرده گذاري در بانك ، يا سهامي كه سود يك ساله آن نسبت به ارزش بازار آن كمتر از ٢٠ درصد باشد يعني سهمي كه دوران بازگشت سرمايه شما بيش از پنج سال باشد ).

نه – در هر كاري حد ضرر تعريف كنيد و با رسيدن به حد ضرر از آن خارج شويد .

ده – حد ضرر را بيشتر از ٣٠ درصد سرمايه گذاري قرار ندهيد .

يازده – در اموري كه نمي توانيد حد ضرر را اعمال كنيد با بيشتر از ٣٠ درصد دارايي خود وارد نشويد ، در بعضي از امور اگر خواستيد آن را بفروشيد كسي نمي خرد اين رشته ايست كه حد ضرر قابل اعمال نيست .

دوازده – اگر دو بند قبل را رعايت كنيد هر گز در يك سرمايه گذاري ، بيش از حدود ده درصد ضرر نمي كنيد اگر در يك سرمايه گذاري بيش از ده درصد از كل دارايي خود را از دست داديد دو نكته مربوط به حد ضرر را رعايت نكرده ايد .

@adibmh

توجه : قوانين عضويت در كانال تلگرام و اينستاگرام محمد حسين اديب

ممبر ها اگر ضمن اظهار نظر اتهامي به ديگران وارد كنند كه در قوانين ايران جرم تعريف شده باشد بلاك ميشوند .محمد حسين اديب مسئوليت حقوقي آنچه در كانال تلگرام و اينيستاگرام او منتشر ميشود را كاملا مي پذيرد ، اما اعضا اگر مي خواهند اتهام حقوقي به ديگران وارد كنند كه در قوانين ايران جرم تعريف شده شخصا آستين ها را بالا زده كانال تاسيس كنند و تا دلشان مي خواهد به ديگران اتهام بزنند و البته دادگاهش را هم خودشان بروند . خلاصه : اگر به اسم اظهار نظر ، اتهامي به اشخاص حقيقي و حقوقي وارد كنيد كه در قوانين ايران جرم تعريف شده باشد بلاك ميشويد.