بالاخره انتظار به پایان رسید و وقت کردم‌سانت بزنم براتون

#سه تیکه وارداتی داخل خز
کیفیت عالی

تکرنگ _وتکسایز
دمپای شلوارساده میباشد
خزداخل کار جای نارنجی مشکی میباشد

سایز بندی
قدبلوز۵۱🌸پهنا۴۳🌸استین۶۰🌸شلوار۸۰🌸قدژیله۵۲🌸پهناژیله۴۳