آمار معاملات خرد تا 22 مهر در نمودار بالا آمده است که نسب به روز قبل کاهش 27% را تجربه کرد و به رقم تقریبا 1700 میلیارد تومان رسیده است.

@Armoonbourse