📌تلگرام

🔸لوگوی پروفایل

🖊ایجاد لوگو برای قرار دادن روی کانال تلگرام یا استفاده آن در جای دیگری
لوگو کاملا با کیفیت میباشد و به دلخواه شما ساخته میشود.
قابلیت تبدیل آن به 3D ( سه بعدی ) و چسپاندن آن روی دیوار هم وجود دارد.

هزینه ساخت هر عدد لوگو 👇🏻
1=90,000 T
5=370,000 T
20=1,400,000 T
جهت سفارش:👇
@MemberISM1
ایدی کانال:👇
@MemberISM2