تعرفه ی تبلیغات کانال پرشیا موزیک

۵ ساعت پست اخر هشت هزار تومان 💶
۱۲ ساعت پست دوم دوازده هزار تومان 💶
۱۲ ساعت پست اول هفده هزار تومان 💶
۲۴ ساعت پست ازاد بیست هزار تومان 💶
۲۴ ساعت پست سوم بیست و پنج هزار تومان 💶

⚠️نکته:جذب شما به بنر خوب و محتوای کانالتون بستگی داره

زمان ثبت 9 شب و 10 شب

با صرفه و پر بازده(بهترین قیمت)💯

🆔 @ahmad9236 👈🏼رزرو