💗بسـازیم خانه‌اے را از
🌸خوبی‌ها و نیڪے ‌ها
💗ببخشیـم ڪجروے ‌ها را
🌸 در ایـن دنیـا وبازے ها

💗بیــاجشنـے بزرگ گیریـم
ڪه در آن میشــود
💗خنـدیــد بـه دنیــا و به سختے ‌ها

سلام
💗امروزتون رنگے و شاد🌺

مطلب وداستان شیک
🔰🔰🔰
https://t.me/joinchat/AAAAAFGCZ7_bRomHX6BOGw