مراقب سرماخوردگی‌ پاییزی باشید!

امام علی(ع): از سرما در آغاز پرهیز و در پایان استقبال کنید؛
سرما با بدن همان کاری را ‌میکند که با درختان می‌کند، در آغاز می‌سوزاند و در پایان می‌رویاند
🍒مطلب وداستان شیک
🔰🔰🔰
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ https://t.me/joinchat/AAAAAFGCZ7_bRomHX6BOGw