#پد
پد تخم مرغی
قابلیت افزایش حجم تا دوبرابر
قیمت جین:65 هزار
قیمت 6 جین و بالاتر :55 هزار