اعلام آمادگی ارتش دموکراتیک سوریه برای برقراری آتش بس

◽️مظلوم عبدی فرمانده ارتش دموکراتیک سوریه: طی 3 روز گذشته بر اساس درخواست ترامپ در حال مذاکره برای برقراری آتش بس بودیم.

◽️ توافقنامه آتش بس فقط منطقه جنگی فعلی را در بر می‌گیرد.به آمریکا برای برقراری آتش بس تضمین می‌دهیم. مردم قصد دارند به خانه‌های خود بازگردند و البته هنوز توافق نکرده‌ایم چه کسی منطقه را مدیریت کند.

@Urmiyedang