نانسی پلوسی و چاک شومر، اعلام کردند:

◽️ مجلس نمایندگان آمریکا هفته آینده یک بسته تحریم دو حزبی را علیه ترکیه تصویب خواهد کرد.

@Urmiyedang