تفاوت عصبانیت آقایان و خانومها

👈زنها را عصبانی نکنید….

زنها وقتی عصبانی میشوند قدرت جسمیشان از بین میرود اما به همان ترتیب قدرت زبانی بالایی دارند ..یک زن در عصبانیت تمام بدی هایی که در طول عمرش به او کردید را در پنج دقیقه طوری جلوی چشمانتان میاورد که باور نمیکنید…غرزدن از ویژگی های بارز بسیاری از زنان است..یک زن را وقتی عصبانی کردید عواقبش را تا یک هفته وگاهی تا یک ماه باید بپذیرید.زنها ماجرای عصبانیتشان را در تمام این مدت با خود حمل میکنند.

نکته ی کلیدی: نه عصبانی شوید و نه کسی را عصبانی کنید.
@ravanshenasi_banafsh💜