تفاوت عصبانیت انسانها

👈مردها را عصبانی نکنید…

وقتی مردها عصبانی میشوند قابلیت انقباض عضلاتشان به مراتب بالا میرود و توانایی کتک زدن انها بیشتر میشود…

مردها در عصبانیت فقط دوست دارند از موضوع فرار کنند.انها به حل مسئله فکر نمیکنند تلاش نکنیم تا متقاعدشان کنیم…

مردها در عصبانیت شخصیتی بد بین ..بددهن..نا مهربان دارند..

فقط یک راه دارد سکوت کنید وقتی سکوت کنید زودتر ارام میشوند وقتی ارام شدند راحتتر متقاعد میشوند.
@ravanshenasi_banafsh💜