شماره)9
آیا می‌دانید اکانت حدود 30 میلیون انسان مرده در فیس بوک وجود دارد؟
@TVnumberten