شماره)8
آیا می‌دانید مطالعات نشان داده است که از هر سه نفر، 1 نفر پس از بازدید از فیس‌بوک خود، از زندگی‌اش ناراضی می‌شود؟
@TVnumberten