شماره)3
پدربزرگ اینترنت

همانطور که در ابتدای مقاله ذکر شد، فیس بوک اولین بار در سال ۲۰۰۴ به رایانه های ما آمد. در ابتدا این شبکه تنها برای دانشجویان فعال بود، اما در سپتامبر ۲۰۰۶ محدوده سنی بالای ۱۳ سال را شامل شد

این عمر دوازده ساله، فیس بوک را تقریبا به یک پدربزرگ مجازی و آنلاین بدل کرده است.
@TVnumberten