یکی از دغدغه های افرادی که قصد دارند توسط تلگرام کسب درآمد کنند یا کسب و کار و خدمات خود را معرفی کنند میزان اعضای کانال تلگرامشان است. خب خیلی ها فکر می کنند هرچه اعضای کانال تلگرامشان بیشتر باشد بهتر است و بیشتر می توانند درآمد زایی داشته باشند. و به همین خاطر دست به خرید ممبر تلگرام غیر واقعی یا فیک ممبر تلگرام می زنند.که روش اشتباهی است
👇👇👇👇
@Alimosave1
09196914288
@bameiran75
🌺🌺🌺🌺🌺🌺