🌿🌿🌿🌿🌿
چرا استفاده از تبلیغات آنلاین آن هم به این صورت و گستردگی، امروزه افزایش پیدا کرده است؟
۱- این تبلیغات نسبتا ارزان هستند.
۲- کمپانی‌ها با این تبلیغات به مخاطبان گسترده‌ای دسترسی پیدا می‌کنند.
۳- از این تبلیغات می‌توان میزان موفقیت و شکست را اندازه‌گیری کرد.
۴- با استفاده از تبلیغات آنلاین، می‌توان به جامعه‌ای از مخاطبان هدف رسید.
تبلیغات بام ایران

👇👇👇👇
@Alimosave1
09196914288
@bameiran75
🌺🌺🌺🌺🌺🌺