همانطور که قبلا دربازی کالاف مشاهده کرده بودین این بار درقسمت Tdmمیتونید وقتی درحال دویدن هستید بازدن گزینه نشستن ، روی زمین سربخورید…

@pubgbash