شاخص کل – چارت هفتگی – بلند مدت

همانطور که مشاهده میفرمایید شاخص پس از اینکه دو ماه پیش سقف کانال بلند مدت خود را شکسته بود ، سه هفته پیش قصد شکستن سقف کانال میان مدت خود را داشت که اگر با فروش های دستوری دو هفته گذشته مواجه نمیشد یک حرکت سریع و صعودی حداقل تا 400 هزار در پیش داشت که ارزش آن را داشت که منتظر بمانیم تا ببینیم نتیجه تقابل فروش های دستوری و اشتیاق بازار برای ادامه حرکت چه خواهد بود.

اگر چه کسانی که خود را قیم بازار میدانند با فروش های دستوری در شاخص ساز ها در نقاط اکسترمم توانستند حرکت بازار را متوقف کنند که صف های فروش و ریزش را به ارمغان داشت اما نیمه پر لیوان این است که در صورت تداوم حرکت بدون استراحت تا 400 هزار و بالاتر در صورت شروع روند اصلاحی میتوانست ریزش های سریع تری در پی داشته باشد که مدت ها بازار را بصورت فرسایشی تحت تاثیر قرار دهد زیرا در آن صورت تمام شاخص ساز ها هم حرکت نزولی شدیدی آغاز میکردند.

در حال حاضر با برگشت شاخص به کانال میان مدت احتمالا شاهد بازار رنج و نوسانی و یا اصلاح تا کف کانال میان مدت یا سقف کانال بلند مدت خواهیم بود. در این صورت انشالله در یکی دو ماه آینده سهم های ریز و درشت زیادی برای جمع کردن در کف ها وجود خواهد داشت که خدمت شما معرفی میکنیم.

⚜️@boorstf ⚜️