افشان 1200 شانه تراکم 3600 هایبالک
نخ بایرالمان بافت دستگاه شونهر
🚚 ارسال رایگان
📖 ضمانت 120ماه
💷 قیمت 3750000ت
🎁 جهت سفارش و خرید👇
@carpet8383