#کد120019 سرمه ای
1200 شانه تراکم 3600 هشت رنگ
🚚 ارسال رایگان
بافت دستگاه شونهر
📖 ضمانت ۱۲۰ ماه
قیمت ۳۸۵۰۰۰۰ت
جهت خرید👇
Carpet8383