اربعین حسینی میخوام دعا کنم

ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧـــــــﻮﺩﻡ
.ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯾﻢ ﮐﻪ
😔بعضیاشون مریض هستن…
😔بعضیاشون قرض دارن….
😔ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻥ …
😔ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻟﺸﮑﺴﺘـﻦ …
😔ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ تنهاﻥ …
😔ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎ ﺍﻣﯿـدن …
😔بعضیاشون داغدارن….
😔ﺑﻌﻀﯿﺎﺷﻮﻥ ﻋﺎﺷﻘـﻦ …
😔بعضيا در آرزوى رفتن به کربلا 'مشهد و …
😔بعضيادر آرزوى داشتن فرزند
😔بعضيا گره سختى افتاده تو زندگيشون
😔بعضیاشونو میشناسم …
😔بعضیاشونو نمیشناسم …

🙏خدایا هواﯼ ﺩﻻﺷـﻮﻧﻮ ﺩاشته ﺑﺎﺵ
🙏ﻧزﺍﺭ ﺣﺴـﺮﺕ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺑﻤﻮﻧﻦ
🙏ﻧزﺍﺭ ﺍﯾﻤﺎﻧﺸـﻮﻥ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺸﻪ
🙏ﺩستشـﻮﻧﻮ بگیر

🙏🌹ﺧﺪﺍیا 🌹🙏
🙏تو را به ابروی زینب
🙏به بی قراری رقیه
🙏به غیرت عباس
🙏به حرمت موی سفید ارباب
🙏به لبان تشنه علی اصغر

تقدیم به شما که مجازی هستید
اما خیلی بزرگوارید🍃

🏴مجموعه پخش دهکده تحریر از شما سروران التماس دعا دارند🏴

🖤 اربعین حسینی تسلیت 🖤

@dehkadetahrir