خلاصه رمان دیوونه 2🥀🥀🥀

سلام من ترنجم یه دختر فقیر که بعد از مرگ مادرم مجبور به ازدواج با یه پسره خیلی خیلی بد و پولدار میشم که اون هرشب منو کتک میزنه و به نحوه های مختلفی آزارم میده و زنه دوم میگیره ولی من عاشقش میشم و با این عشق ممنوعه به یک فرد دیوونه باعث میشم قلب و روحم لکه دار بشه تا اینکه …‌.

پایان خوش♥️
نویسنده: سوگند احمدی

برای خوندن رمان دیوونه دو در کانال زیر جویین شوید

👇
@roman_donii