🎀 بام تل پنج تکه 🎀
کد as-g36
جنس و کیفیت عالی
جین ۱۲ تایی
قیمت عمده : ۳۶۰۰۰ تومان
#بامتل

جهت سفارش 👈
@zivarstan_roze
آیدی کانال 👈
@zivarstan