چارت روزانه اونس نقره

عبور از خط روند نزولی – در انتظار Break Out و تایید طلا جهت حرکت به سمت اهداف بعدی

⚜️@boorstf ⚜️