نشانگر سفارشی Forex "اندیکاتورنقاط واگرایی شدید دارای الارم"

بدون ریپاینت
🇺🇸Forex Custom Indicator "Volume Extreme Divergence Points Oscillator"

🔓unlimit
🖍Non repaint