🔸 در طرح تعویض کالای فرسوده،
وقتی همراه متقاضی به بانک می‌روید یا او را راهنمایی می‌کنید به بانک مراجعه کند حواستان به این سه گام باشد:

1️⃣ به مسئول تسهیلات مراجعه کنید.

2️⃣ بگویید برای وام 4% تعویض کالای فرسوده آمده‌ام.

3️⃣ شماره ابلاغیه‌ها را به خاطر بسپارید و اعلام کنید.

📌 @phoeniixclub