🔸 در طرح تعویض کالای فرسوده،
بسیاری از هموطنان عزیز وقتی به بانک مراجعه می کنند، نمی دانند پیش چه شخصی بروند و چه بگویند.

▫️ ما راهنمای شما هستم:

1️⃣ به مسئول تسهیلات مراجعه کنید.

2️⃣ بگویید برای وام 4% تعویض کالای فرسوده آمده‌ام.

3️⃣ شماره ابلاغیه‌های تصویر بالا را به خاطر بسپارید و به مسئول تسهیلات اعلام کنید.

📍 @Tavizkalair