💢فرمانده انتظامی فارس
دستگیری بزرگترین باند فیشینگ کشور در فارس
🔹مدیر و اعضا شبکه فیشینگ و پولشویی گسترده کشوری به دام افتادند.
🔸اعضا این باند در چهار استان فعالیت داشتند که پس از دستگیری در این استانها به شیراز منتقل شدند.
🔹از این متهمان دربررسی‌های فنی آزمایشگاه دیجیتال پلیس، حدود ۲۰ هزار کارت بانکی افراد مالباخته استخراج شد.
🔸اعضا این باند بیش از ۲ میلیارد تومان پول در این کارت‌ها جا به جا کرده بودند و ۲۳۳ هزار دلار هم ارز دیجیتال از اعضا این باند گرفته شده است.

@khbar_fars