🔻سفر حجتی "وزیر جهاد کشاورزی" به شهرستان بیضا

🔹بازدید امروزِ وزیر ازطرح های گلخانه ای تولید محصولات سیفی وسبزیجات در شهرستان بیضا/فارس

@khbar_fars