همیشه به یاد داشته باش:
از هر کجا و هرکس که دریافت کنی،
از خدا دریافت کرده ای.
زیرا فقط اوست که دهنده است.

#اوشو
#کلام_روز
#عیار_تو

با ما همراه باشید…

@AyareTo