جا کاردی پرسی درشیشه ای
درزها دوخت کاری شده
آبکاری با ضمانت
جعبه کادویی
تعداد در کارتن:20 عدد

@Antikoscar