آنکه می‌خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می‌باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالا رفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند..

 
#نیچه
#کلام_روز
#عیار_تو

با ما همراه باشید…

@AyareTo