توییت تلگرام بعد از رونمایی از لوگوی جدید فیسبوک 😂

@Technology