#غبشهر
#آپدیت

پشوتن مشهوری نژاد
واحد تحلیل کارگزاری آتی‌ساز

#غبشهر که قبلا در 600 تومان پیشنهاد شده بود اکنون در 850 تومان قرار داشته و کماکان در کانال صعودی درحال حرکت به سمت اهداف بالاتر است.

حرکت آرام و پرطمانینه سهم طی ماه‌های اخیر فرصت کافی را برای کلیه خریداران و فروشندگان جهت تصمیم‌گیری منطقی فراهم آورده است و این بهترین شرایطی است که یک سهم میتواند برای سهامداران رقم‌ بزند.

در تحلیل قبل از تارگت 950 تومان بعنوان هدف قیمت نام بردیم. اما هم اکنون برمبنای شرایط جدید نمودار، تارگت قیمت برمبنای همپوشانی فیبوناچی‌ها در محدوده 1150-1200 تومان قرار میگیرد که باتوجه به فاصله 400 تومانی از قیمت فعلی میتواند هنوز 30 درصد بازدهی اضافی را برای سهامداران ایجاد کند.

اندیکاتور rsi حاکی از قدرت خریداران است و استحکام روند صعودی را تایید میکند. اندیکاتور مکدی نیز باوجود اصابت به خط روند مقاومتی، اما هنوز نشانه‌ای از نزول یا ضعف صادر نکرده است.

با عبور از 870 تومان شاهد افزایش حجم معاملات و اقبال دوباره خریداران به این سهم خواهیم بود که نتیجتا رالی بعدی را شتاب بیشتری خواهد بخشید.

@PashootanMashhuriNejad