#وخارزم

وخارزم برمبنای شرایط تکنیکال و فاندامنتال گزینه مناسبی برای خرید به نظر می‌رسد.
تحلیل کامل آنرا در فیلم کوتاه فوق مشاهده می‌فرمایید.

@PashootanMashhuriNejad