💎دستبند عقیق شجری صورتی معدنی و مهره تبتی استوانه ای

📌قیمت: ۵۹ ت
🆔 t.me/Atigh_ir