💎دستبند عقیق سیاه (انیکس) و عقیق سبز معدنی ون کلیف همراه گوی نگین دار و منگوله ابریشمی

📌قیمت: ۷۱ ت
🆔 t.me/Atigh_ir